Gorsafoedd y Groes

Dros misoedd Medi a Hydref 2017, roedd Morlan yn falch o groesawu arddangosfa gelf gan Nigel Robert Pugh i’r oriel. Casgliad o ddarnau yn seiliedig ar Orsafoedd y Groes ydoedd, sef cyfres o luniau sy’n dangos gwahanol olygfeydd ar ddiwrnod Parhau darllen