Blas o’r Byd Arabaidd

Dewch ynghyd ar nos Sadwrn, 22 Mehefin 2019, i gael blas ar y Byd Arabaidd. Cewch wledd o fwyd a cherddoriaeth draddodiadol o’r gwledydd Arabaidd.
Croeso cynnes i bawb!

Gadael Ymateb