Brecwast Mawr Wythnos Cymorth Cristnogol 14.05.2019

Eisiau newid y byd dros frecwast? Dewch i gael llond eich bol yn ein Brecwast Mawr! Byddwn yn gweini brecwast blasus, ac yn codi arian i helpu dileu tlodi a gwaredu anghyfiawnder ar draws y byd.

Cynhelir y Brecwast Mawr yn y Morlan ar fore Mawrth, 14 Mai o 8.00 tan 11.00 o’r gloch.

Croeso cynnes i bawb!

 

Gadael Ymateb