Capel y Morfa

Mae Capel y Morfa yn gapel Presbyteraidd Cymraeg a ffurfiwyd yn 1989 trwy uniad cynulleidfaoedd Salem a Seilo. Daeth hyn wedi cyfnod hir o drafod a gweddïo. Ymunodd gynulleidfa Tabernacl â nhw pan gaeodd y capel hwnnw yn 2002.

Sefydlwyd Ebeneser, Penparcau yn 1939 yn gangen o’r Tabernacl. Wedi cau’r Tabernacl daeth yn gangen o Gapel y Morfa.

Mae Morlan yn rhan o weithgarwch Capel y Morfa.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.