Blas o’r Byd Arabaidd

Dewch ynghyd ar nos Sadwrn, 22 Mehefin 2019, i gael blas ar y Byd Arabaidd. Cewch wledd o fwyd a cherddoriaeth draddodiadol o’r gwledydd Arabaidd.
Croeso cynnes i bawb!

Gorsafoedd y Groes

Dros misoedd Medi a Hydref 2017, roedd Morlan yn falch o groesawu arddangosfa gelf gan Nigel Robert Pugh i’r oriel. Casgliad o ddarnau yn seiliedig ar Orsafoedd y Groes ydoedd, sef cyfres o luniau sy’n dangos gwahanol olygfeydd ar ddiwrnod Parhau darllen