AberSwing

Events > 2018 > March > AberSwing

About this event:

Created by Rheolwr Morlan

7.30-10.30, nosweithiau Mawrth

Dosbarthiadau dawnsio swing a chyfleoedd cymdeithasu. Chwiliwch am y grŵp ar Gweplyfr neu ewch i’w gwefan.

7.30-10.30, Tuesdays evenings

Swing dance classes and socials. Find their group on Facebook or go to their website.

Leave a Reply