Gorsafoedd y Groes

Events > 2017 > Medi > Gorsafoedd y Groes

About this event:

Created by morlan.gweinyddwr

Canolfan y Morlan

Cyfres o luniau yw Gorsafoedd y Groes (14 fel arfer) sy’n dangos gwahanol olygfeydd ar ddiwrnod croeshoelio Iesu. Dyma ddehonglaid Nigel Robert Pugh o’r Gorsafoedd hynny. Dywed yr artist: “mae dyfnhad yn fy ffydd Gristnogol wedi arwain ataf yn archwilio’r berthynas rhwng ffydd a chelf, ac wedi arwain at archwiliad o eiconograffiaeth grefyddol a lle’r ysbrydol o fewn arferion celf gyfoes”.

Oriau agor swyddogol pob arddangosfa: Llun i Gwener, 10.00-12.00 & 2.00-4.00.

Gadael Ymateb