Grwp Cefnogi Myaware Canolbarth Cymru

Events > 2017 > Medi > Grwp Cefnogi Myaware Canolbarth Cymru

About this event:

Created by morlan.gweinyddwr

Canolfan y Morlan

6.00-8.00, nos Lun, 11 Medi

Grwp cefnogi ar gyfer y rheiny sy’n dioddef o’r cyflwr Myasthenia Gravis. Os hoffech fynychu’r cyfarfod, rhaid cofrestru ar-lein neu drwy e-bost. Dyddiau arall ar gael.

sarah.sanders@myaware.org

Gadael Ymateb