COFIO HEDD WYN

COFIO HEDD WYN
Events > 2017 > Tachwedd > COFIO HEDD WYN

About this event:

Created by Rheolwr Morlan

Morlan

Ymunwch â ni ar gyfer noson arbennig i gofio Hedd Wyn a phob un a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Noson yng nghwmni Robin Gwyndaf, awdur y gyfrol Cofio Hedd Wyn, Linda Tomos, Eleri Roberts a Trefor Puw a rhai o griw Cwmni Morlan.

Mynediad am ddim. Croeso cynnes i bawb.

Trefnwyd y noson gan Y Lolfa a Morlan fel rhan o raglen digwyddiadau Morlan.

Gadael Ymateb