Galwad Cynnar

Events > 2018 > Ebrill > Galwad Cynnar

About this event:

Created by Rheolwr Morlan

6.45, nos Fercher, 11 Ebrill

Cyfle i fod yn rhan o’r gynulleidfa yn y rhaglen radio hon am gefn gwlad (i’w gynnal yn wreiddiol ar 28 Chwefror).

Panelwyr: Dr Hywel Griffiths Prifysgol Aberystwyth, Twm Elias a Gwynedd Roberts Prif Arddwr Portmeirion.

Hefyd, cyfle i wrando ar sgyrsiau gyda Sioned Llewelyn am lyfryn a llwybr llafar ar raeadrau Pontarfynach ac Eiri Angharad am ‘ap’ ar deithiau llenyddol/ diwylliannol ym Maldwyn.

Trefnir gan Ffrindiau Pantycelyn.

Croeso cynnes i bawb – dewch yn llu!

Gadael Ymateb