Brecwast Mawr

Brecwast Mawr
Events > 2018 > Mai > Brecwast Mawr

About this event:

Created by Rheolwr Morlan

Eisiau newid y byd dros frecwast? Dewch i gael llond eich bol yn ein Brecwast Mawr! Byddwn yn gweini brecwast blasus, ac yn codi arian i helpu dileu tlodi a gwaredu anghyfiawnder ar draws y byd.

Talwch beth gallwch chi am y brecwast – bydd y cyfan yn mynd tuag at waith Cymorth Cristnogol.

Trefnir fel rhan o raglen Morlan ac fel rhan o weithgareddau’r grwp Cymorth Cristnogol lleol yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol.

Gadael Ymateb