Fitclub

6.00-7.00, nosweithiau Mawrth

Dosbarthiadau cadw’n heini gyda’r elw’n mynd at elusennau lleol. I archebu lle, ffoniwch Karen ar 07519 303707.

Ymarfer Corff i’r 50+

10.30-11.30, boreau Mercher.

Trefnir gan Age Cymru. Cyfle i ddod yn fwy ffit, cwrdd a phobl a chael hwyl – £3 y sesiwn (yn cynnwys paned).

Dosbarthiadau Cymraeg

10-12 & 1.10-3.10, dyddiau Llun

Trefnir gan Ganolfan Iaith Ceredigion. Dosbarth Canolradd Sgwrsio am 10.00 a dosbarth Canolradd 1 am 1.10.

Weigh To Go

10.30, boreau Mawrth

Grwp lleol sy’n estyn cefnogaeth i’r rheiny sy’n ceisio colli pwysau. Cost, £3 (yn cynnwys paned).