Darlithoedd Blynyddol

Sefydlodd Morlan Darlith Flynyddol yn 2010 pan oedd yn dathlu ei phum-mlwyddiant. Yn 2015, daeth Morlan ac Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ynghyd i ffurfio Darlith Flynyddol Morlan-Pantyfedwen. Gellir lawrlwytho copi o mwyafrif y Darlithoedd Blynyddol hyn yma.

2010 Crefydd a Gwleidyddiaeth

2011 Marw gydag Urddas

2012 O Blas Gogerddan i Fae Caerdydd

2015 Gwragwn Tanc – Gwnawn Dangnefedd

2017 – Y Williams Iawn

2018 – Is there a Christian Alternative to Capitalism and Socialism