Cynllun Cyfeillion

Mae Morlan wedi sefydlu Cynllun Cyfeillion er mwyn i bobl allu cefnogi Morlan yn ariannol.

Trwy dalu swm penodol yn fisol neu’n flynyddol byddwch yn cyfrannu’n uniongyrchol at waith y ganolfan.

Bydd eich cefnogaeth yn gymorth i roi Morlan ar seiliau cadarnach ar gyfer y dyfodol ac i sicrhau y gallwn gynnal a datblygu’r weledigaeth yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Bydd hyn, yn ei dro, o fudd i chi a’r gymuned yr ydych yn byw ynddi.

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen a chael gwybodaeth bellach.

DIOLCH – GWERTHFAWROGIR EICH CEFNOGAETH YN FAWR IAWN