Dogfennau Perthnasol

Rhaid i bob llogwr gydsynio â Thelerau ac Amodau Llogi Morlan. Cliciwch isod i lawrlwytho’r ddogfen hon ynghyd â rhai dogfennau perthnasol eraill.

 

Telerau ac Amodau Llogi (clicio i agor fel PDF)

Cynllun Argyfwng (clicio i agor fel PDF)

Polisi Iechyd a Diogelwch (clicio i agor fel PDF)