ARDDANGOSFA CRED A GWEITHRED

ARDDANGOSFA CRED A GWEITHRED
Events > 2018 > January > ARDDANGOSFA CRED A GWEITHRED

About this event:

Created by Rheolwr Morlan

4-25 Ionawr. Oriau agor: Mercher i Iau, 10.00-12.00 & 2.00-4.00 (ar gau 18 Ionawr); Gwener, 11.00-12.30 & 2.00-4.00; Sadwrn, 10.00-1.00

Yn rhan o’r prosiect Cymru dros Heddwch, mae’r arddangosfa’n archwilio pam y dewisodd rhai gwrthwynebwyr cydwybodol y llwybr anodd o wrthsefyll gorfodaeth filwrol yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac yn ystyried rhai o’r problemau y bu iddynt eu hwynebu. Mae hefyd yn ymchwilio etifeddiaeth y gweithrediadau hynny. Yn y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, ym mha fodd mae pobl yng Nghymru wedi dilyn eu credoau â gweithredu wrth chwilio am heddwch?

Leave a Reply