Strwythur Morlan

Nodir strwythur rheolaethol Morlan isod.

Y Pwyllgor Rhaglen, gyda chymorth nifer o Is-bwyllgorau, sy’n gyfrifol am drefnu a chynnal y gweithgareddau amrywiol. Gwirfoddolwyr yw aelodau pob un o’r pwyllgorau a’r is-bwyllgorau hyn.