Five Broken Cameras

6.30, nos Lun, 16 Hydref

Dangosiad o’r ffilm ddogfen hon gan Emad Burnat a Guy Davidi. Gyda dinistr camerau Emad Burnat yn sail i’r ffilm, cawn ddilyn esblygiad un teulu ym mhentref Bil’in, Palesteina dros gyfnod o bum mlynedd. Paneidiau Parhau darllen

Ffair Aml-Ddiwylliannol

Ffair Aml-Ddiwylliannol

11.30-2.30 Sadwrn, 21 Hydref

Ar ddechrau Wythnos Un Byd, cyfle i ddathlu amrywiaeth ac i ddarganfod mwy am y diwylliannau gwahanol sy’n rhan o’n cymuned. Dewch i wisgo sari, gael eich dwylo wedi’u paentio a henna neu rhoi cynnig ar Parhau darllen

Cristnogaeth 21 yn Morlan

Cristnogaeth 21 yn Morlan

Sesiwn gyntaf tymor newydd o gyfarfodydd C21 yn Morlan. Manylion pellach i ddilyn. Croeso cynnes i bawb. Mae’r grwp yn cyfarfod yn yr Ystafell Dawel. Dyddiadau cyfarfodydd eraill ar gael.

Plygain Morlan

Plygain Morlan

7.30 nos Fercher, 20 Rhagfyr

Dewch draw i ddathlu’r Nadolig gyda ni. Croeso mawr i bobl ddod i gymryd rhan neu i fwynhau’r wledd o ganu Plygain.

NOSON GWIS MORLAN

NOSON GWIS MORLAN

7.30, nos Fercher, 7 Chwefror

Y cwis blynyddol ble mae timau o eglwysi lleol yn cystadlu am Darian Her Morlan.

Dewch i gymryd rhan neu dewch i gefnogi eiEventsch tim.