Cwrs Acroyoga

Events > 2018 > Mawrth > Cwrs Acroyoga

About this event:

Created by Rheolwr Morlan

and and

6.00-7.30, nosweithiau Sul – 25 Chwefror**, 4, 11 ac 18 Mawrth

** y sesiwn hon yn Cambria

Cwrs 4-wythnos ar gyfer y rheiny sydd â pheth profiad o acroyoga ac sy’n dymuno meithrin sgiliau a hyder ychwanegol.

Nid oes angen partner, dim ond ysbryd anturus. Y bwriad yw cynnig ambell i her mewn awyrgylch o fwynhad a chwerthin.

Trefnir gan Sam a Steve: www.yogaofdragons.com

Gadael Ymateb