Oedfa Arbennig

Oedfa Arbennig
Events > 2018 > Ebrill > Oedfa Arbennig

About this event:

Created by Rheolwr Morlan

10.00, bore Sul, 22 Ebrill

Gwasanaeth arbennig ble fydd Shanta Rupala yn rhannu ei phrofiadau fel Hindŵ sy’n gweithio i Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Gadael Ymateb